Ve, co pot?ebujeme, u mme v sob?.
PDF
Napsal uživatel Martin   
Středa, 08 Červen 2011 13:19
Kr?m pod dohledem MeskalitaKad se m?e pokusit stt se v?doucm ?lov?kem. Nicmn? jen velmi mlo lidem se to poda?ilo, co je zcela p?irozen. Nep?tel, kter ?lov?k potk na cest? za poznnm, kdy se pokou stt se v?doucm ?lov?kem, jsou toti stran. V?tina lid jim podlehne."
 
PDF
Napsal uživatel Martin Ma?aska   
Pondělí, 06 Prosinec 2010 13:22
buh? :)
Cht?l jsem odepsat na jeden koment?, kter mne nazval neznabohem. Chpu co cht?l onen ?lov?k ?ici, ovem nedokzal jsem najt vhodnou odpov??. Vlastn? se na to d jen p?itakat. Paklie n?co opravdu neznm, pak je to B?h. A? u vm o Bohu ?eknu cokoliv, vdy to bude le (tak na p?l.. stejn? jako vechno ostatn). Neberte mne p?li vn? a jestli se nem?ete zasmt, tak ztra si rozhodn? na smch ud?lejte vce ?asu.
 
PDF
Napsal uživatel Martin Ma?aska   
Neděle, 06 Prosinec 2009 12:05
bodhisattvasm?v je nejkrat vzdlenost mezi dv?ma lidmi. Pokud se sm?jete opravdu od srdce, provte nirvnu, jste v tu chvli plni radosti, nic jinho pro vs nen. Ne?ete minulost, ne?ete budoucnost. prost? jen jste a sm?jete se. Sm?jete se sob?, sm?jete se ostatnm. Ve je v tu chvli dokonal. Sm?jete se jako blzen, jakoby vs n?kdo lechtal. V tu chvli jste vem tak blzko, e m?ou provat nirvnu s vmi, v tu chvli jste propojeni. Ne nadarmo se ?k, e smch je nakaliv.
 
Moje cesta PDF
Napsal uživatel Martin Ma?aska   
Úterý, 02 Únor 2010 03:20
kolobeh-zivota
Pod?lm se s vmi o bse?, kterou jsem ?etl u tm?? p?ed deseti lety a u tehdy mne moc oslovila. Kdy jsem se k n nhodu dostal dnes a znovu jsem si ji p?e?etl, za?al jsem chpat, e ?lov?k kter ji psal, v?d?l vce, ne se na prvn pohled zd. S tm co jsem m?l prozatm monost poznat pomoc regresn terapie, mne bse? doslova u?arovala svou opravdovost.
 
PDF
Napsal uživatel Martin Ma?aska   
Pondělí, 16 Listopad 2009 14:55
palec-nahoruO sle mylenky se mluv dost. e ve je o vnit?nm p?esv?d?en vm vysv?tl i ve velmi populrnch knihch, majc vst ke zbohatnut (nap?. "Bohat tta, chud tta"; "Mylenm kbohatstv" ap.). Chcete Porsche? Prost? si p?edstavujte, e ho u mte. Jezdte v n?m, myjete ho p?ed barkem, parkujete ho v gari a jste s nm spokojen a ?astn. A Porsche nakonec mt budete.
Skute?n??
 
Více článků...
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2

Chystan akce

kde jsem, kdy ne tady? :)
V roce 2012 jsem p?estal d?lat terapie a uposlechl jsem vzvu, kter mi p?ila. Pak nsledovala pou? do Santiaga, kter mi dala tak moc, e mi to ene slzy do o?, jen si na to vzpomenu. Cesta do Indonesie byla dokon?ujcm transforma?nm, kde jsem se op?t u?il o moci a zkoukch. U?m se, pracuji a jsem ?astn. iji kadodenost (nikoli vednost) a to mi te? p?in to nejlep. Ve je v pohybu, konec Mayskho kalend?e byla jen p?lnoc, okamik, kdy se hodinov ru?i?ka p?ehoupne na dal ?st. A tahle moc, tahle sla, kter dv v?ci do pohybu, ns transformuje. Je to jak kdy se naplno otev?e stavidlo. Dret se nem cenu, jde o to se podvolit a vyut energii, kter se val ven. Rozkvtme a dozrvme. A tak umrme. D?kuji u?iteli a vemu, co dostvm do svho ivota.