Spolek Sub Tilia


Vznikli jsme, abychom podporovali biodiverzitu a podíleli se na ochraně životního prostředí, především na Jesenicku. Pomáháme šířit věhlas zakladatele vodoléčby Vincenze Priessnitze, pořádáme kulturní akce v kavárně Vinckovo, umístěné v Rodném domě Vincenze Priessnitze.

Jsme nezisková organizace, sdružení podobně smýšlejících osob. Předsedkyní spolku je Ing. Eliška Manů.