"Kdy se rozhodnete nev??it nikomu, jen protoe vm t?i lid lhali a zlomili vm srdce, je to stejn, jako kdybyste se rozhodli zav?t vechny lidi z celho sv?ta do v?zen, protoe t?i z nich ukradli televizi. D?v??ujte. Kad ?lov?k ve vaem ivot? si zaslou pst na ?istou tabuli." -Doe Zantamata-
PDF
Napsal uživatel Martin Ma?aska   
Úterý, 17 Listopad 2009 13:25
laughing-babyTak si ?kte, e zm?nit sv?j ivot by se vm lbilo, ale u tomu nejste ochotni v?novat to sil? Myslte si, e by to znamenalo zm?nit ve, na co jste zvykl? Nen to tak docela pravda. Sta? zm?nit jen pohled, se kterm p?istupujete ke svmu ivotu. A to jde ud?lat p?ekvapiv? snadno.
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 2 z 2

Chystan akce

kde jsem, kdy ne tady? :)
V roce 2012 jsem p?estal d?lat terapie a uposlechl jsem vzvu, kter mi p?ila. Pak nsledovala pou? do Santiaga, kter mi dala tak moc, e mi to ene slzy do o?, jen si na to vzpomenu. Cesta do Indonesie byla dokon?ujcm transforma?nm, kde jsem se op?t u?il o moci a zkoukch. U?m se, pracuji a jsem ?astn. iji kadodenost (nikoli vednost) a to mi te? p?in to nejlep. Ve je v pohybu, konec Mayskho kalend?e byla jen p?lnoc, okamik, kdy se hodinov ru?i?ka p?ehoupne na dal ?st. A tahle moc, tahle sla, kter dv v?ci do pohybu, ns transformuje. Je to jak kdy se naplno otev?e stavidlo. Dret se nem cenu, jde o to se podvolit a vyut energii, kter se val ven. Rozkvtme a dozrvme. A tak umrme. D?kuji u?iteli a vemu, co dostvm do svho ivota.