PDF
153-4O regresn terapii koluje mnoho mt? a zavd?jcch informac. Mnoho lid m obavy z toho, e by m?li za?t otevrat svou minulost. Strach z toho co tam naleznou, e si tm p?it a neunesou to. Jedn se skute?n? jen o mty. P?i skute?n regresi se naopak zbavujete sv zt?e. Nehledte star traumata, ale vynte na sv?tlo p??iny nemoc a bolest, kter vs prv? te? trp. A dky tomu se jich nadobro zbavujete. Po sprvn? proveden regresi m?ete ltat.
 
PDF
kapka-na-listuAktualizace 22.5. 2018
P?estoe doposavad techniku RU ob?as vyuvm (v kombinaci s dalmi metodami), ji nejsem sto ji doporu?it kv?li jejmu tv?rci, Karlovi Nejedlmu. Bohuel se z metody stala spe jaksi sekta se svm samozvanm v?dcem. Ji n?kolik let se terapiemi nezabvm, p?esto mezi nimi mm sv p?tele a tak se ke mn? dostvaj "novinky". Co mne p?imn?lo k sepsn tto aktualizace je dopis, kter mi p?iel a kter mne vyzv k tomu, abych p?estal na svch strnkch pouvat slova "metoda RU", protoe se pr jedn o ocranou znmku a pokud ji chci pouvat, musm platit destky tisc za ?ast v klubu vyvolench, kter Karel dm. P?es zjevn nepochopen toho, k ?emu ochran znmka slou, je zde nejlpe vid?t, kam se cel metoda posunula. Ve mus bt dle Karla, kter m patent na pravdu. kdo s nm nesouhlas je vykrtut. P?ed Karlem Nejedlm vs proto varuji a pokud budete chtt jeho metodu vyut, najd?te si radi terapeuta, ktermu d?v??ujete. Jedn se o m?j osobn pohled na v?c, nejsem p?telem hledn samozvanch mistr?, kterm budete zobat z ruky, protoe v vechno nejlpe. Mistr vs m jen popostr?it a nechat vs, a? najdete vlastn cestu.
 
PDF
list
Pokud pracujeme se skute?nmi p??inami, je ptakticky jedno, jak se nemoc projevuje. D?leit je pro ns jej po?tek a vazby, dky kterm se tato nemoc u vs projevuje. Zajm vs tedy, ?eho veho se metodou RU a regres m?ete zbavit? Zda prv? vae problmy a nemoci jsou ty, se ktermi si tyto metody porad?

 
PDF
oshozen-healing2Pokud vm stle nen jasn, jak vs vlastn? terapie m?e zbavit bolest hlavy, zkuste se podvat na pr zde uvedench p?klad?. Nedozvte se p??iny toho, co trp vs, ale m?ete si p?e?st p?b?hy jinch lid a jak mlo jim sta?ilo ke zbaven se svch pot.
 
Cena Terapie PDF
600,- K? / hodina
Nabzm vm informativn sch?zku zdarma, kdy si m?ete ujasnit, zda je pro vs terapie ten prav nstroj na ?een vaich problm? a m?ete se dozv?d?t podrobnosti, kter vs zajmaj.
Za terapii d?t si ?tuji polovi?n ?stku.
 


anketa

U jste n?kdy byli na regresi ?i metod? RU?

(184 votes)

32%
12%
38%
5%
4%
2%
7%
nahrvm