Martin Man?

Vzniklo ve m? rozhodnut zm?nit sv?j ivot a cel vesmr se spojil, aby mi v tom pomohl. Nem smysl te? k?i?et a bre?et, e takhle jsem si to nep?edstavoval. Jedin cesta je pustit se a nechat proces dojt do konce. To je oslava ivota.


Ve vednm ivot? hledm jeho nevednost, u?m se t tady a te?, v p?tomnosti. Vmm si svch pocit? a hledm jejich p?vod a tm se od nich opro?uji, u?m se poznvat sv prav J. A stejn? tak se u?m p?istupovat k ostatnm, nevnmat jen ty role kter si tu hrajeme, ale skute?nou podstatu, Byt, kter je prosto forem. 

Nejsem dokonal. D?lm chyby a jsem za n? rd. Bez nich bych se t?ko mohl n?jak posunout.

 


Chystan akce

kde jsem, kdy ne tady? :)
V roce 2012 jsem p?estal d?lat terapie a uposlechl jsem vzvu, kter mi p?ila. Pak nsledovala pou? do Santiaga, kter mi dala tak moc, e mi to ene slzy do o?, jen si na to vzpomenu. Cesta do Indonesie byla dokon?ujcm transforma?nm, kde jsem se op?t u?il o moci a zkoukch. U?m se, pracuji a jsem ?astn. iji kadodenost (nikoli vednost) a to mi te? p?in to nejlep. Ve je v pohybu, konec Mayskho kalend?e byla jen p?lnoc, okamik, kdy se hodinov ru?i?ka p?ehoupne na dal ?st. A tahle moc, tahle sla, kter dv v?ci do pohybu, ns transformuje. Je to jak kdy se naplno otev?e stavidlo. Dret se nem cenu, jde o to se podvolit a vyut energii, kter se val ven. Rozkvtme a dozrvme. A tak umrme. D?kuji u?iteli a vemu, co dostvm do svho ivota.

p?ihlen