Moje cesta PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 11
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Martin Ma?aska   
Úterý, 02 Únor 2010 03:20
kolobeh-zivota
Pod?lm se s vmi o bse?, kterou jsem ?etl u tm?? p?ed deseti lety a u tehdy mne moc oslovila. Kdy jsem se k n nhodu dostal dnes a znovu jsem si ji p?e?etl, za?al jsem chpat, e ?lov?k kter ji psal, v?d?l vce, ne se na prvn pohled zd. S tm co jsem m?l prozatm monost poznat pomoc regresn terapie, mne bse? doslova u?arovala svou opravdovost.

Zdrojem bsn? je server www.pismak.cz , kam jsem kdysi sm chvilku p?ispval, ale p?edevm pro mne byl zdrojem bsn, kter stly za zamylen. A te? ji ke slibovanm ver?m. zhluboka se nadechn?te a odevzdejte se pocit?m, kter se ve vs budou probouzet.

Moje cesta
autor: Azalin

Zpo?tku byl jsem mylenkou,
sou?st v??nho jsoucna,
pak nastoupil jsem pou? dalekou
nazp?t - a do budoucna.

Byl jsem rybou v ocenu,
jen jednou kapkou z mnoha.
M?l otev?enou jsem brnu
ku tich oslav? Boha.

il jsem v korunch strom?,
p?ijmal dary lesa,
touil se vrtit dom?
- a zatm stle klesal.

Kdy kr?el jsem po pevn zemi,
ivil se divou zv??,
byl jsem ji oput?n vemi
a v Boha v??il st?.

Nad?je op?t svitla mi,
ve vem tom smutku a bd?,
e spat?m obzor neznm
- tam v bjn Atlantid?.

Ach, byla jsi krsn, vzneen,
my ili v pe pohodl.
Proto jsi nyn poh?ben.
Sami jsme o tom rozhodli.

il jsem i v pastvinch Izraele
a nehled?l jsem na proroctv.
Vradil jsem svoje nep?tele,
Josefa prodal do otroctv.

Byl jsem egyptskm otrokem,
panenskou kn?kou, pob?hlic,
stavitelem i vojkem,
filosofem v??n? sncm.

On odpovdal nm na otzky,
m?l dlouh vlasy, vousy - o?i,
kter mluvily ?e? lsky.
M?j ivot se zas k pravd? sto?il.

Pak ve?e?el jsem s Jeem,
m due byla op?t ?ist.
Vak b?da, j byl Tomem
a k rnu t?ikrt zap?el Krista.

Bil jsem se v ?mskch legich,
dobval jsem a znsil?oval,
topil se v bezduchch orgich,
nic a nikoho nemiloval.

Za svitu Luny na ostrovech,
s elfy jsme v lesch tan?ili.
B?h byl zp?t v srdci i v mch slovech
- ne k?es?an ve zni?ili.

V Bagddu vezr dlouhovlas
el kolem trhu s otroky.
V t?ch o?ch spat?il dotek spsy
a rozvzpomn?l se na roky,

kdy perunsk princezna
jen pro n?j v noci tancovala.
Mon si nikdy nep?izn,
co pro n?j kdysi znamenala.

Pak il jsem v srdci Evropy
a vzplanul proti tyranii.
T?ko jsem mohl pochopit,
e nae srdce stle hnij.

Byl jsem davem zpvajcm
s v?dcem, co m?l jedno oko,
"Kdo s bo bojovnci".
Avak B?h byl p?edaleko.

V minulm ivot? m?l jsem k?i
rudou jak z?e plamen?.
Po nvratu jsem vdy touil
a v??il, e si vzpomenu

na svoji dokonalou dui,
na to, kdo vlastn? v?bec jsem,
zatm vak pouze doufal, tuil
- a te? jsem doel prv? sem.

A nyn ijem v t?k dob?,
ocitli jsme se na pokraji.
Vak slu mme sami v sob?,
sta? jen chtt - vdy? ijem v rji.

Te? u ns jenom kr??ek d?l,
na Zemi svt nad?je.
Zjistme, co jsme zapomn?li,
a potom navdy dosp?jem.
 

Komentáře a dotazy k produktu 

 
-1 # RE: Moje cestaVojta 2010-07-11 23:58
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # RE: RE: Moje cestaMartin Ma?aska 2010-07-13 09:07
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # RE: Moje cestaLenka 2011-04-07 06:40
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Re: Moje cestaJana 2011-05-02 18:56
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Moje cestaIvka 2012-11-17 15:06
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Chystan akce

kde jsem, kdy ne tady? :)
V roce 2012 jsem p?estal d?lat terapie a uposlechl jsem vzvu, kter mi p?ila. Pak nsledovala pou? do Santiaga, kter mi dala tak moc, e mi to ene slzy do o?, jen si na to vzpomenu. Cesta do Indonesie byla dokon?ujcm transforma?nm, kde jsem se op?t u?il o moci a zkoukch. U?m se, pracuji a jsem ?astn. iji kadodenost (nikoli vednost) a to mi te? p?in to nejlep. Ve je v pohybu, konec Mayskho kalend?e byla jen p?lnoc, okamik, kdy se hodinov ru?i?ka p?ehoupne na dal ?st. A tahle moc, tahle sla, kter dv v?ci do pohybu, ns transformuje. Je to jak kdy se naplno otev?e stavidlo. Dret se nem cenu, jde o to se podvolit a vyut energii, kter se val ven. Rozkvtme a dozrvme. A tak umrme. D?kuji u?iteli a vemu, co dostvm do svho ivota.