PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 11
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Martin Ma?aska   
Neděle, 06 Prosinec 2009 12:05
bodhisattvasm?v je nejkrat vzdlenost mezi dv?ma lidmi. Pokud se sm?jete opravdu od srdce, provte nirvnu, jste v tu chvli plni radosti, nic jinho pro vs nen. Ne?ete minulost, ne?ete budoucnost. prost? jen jste a sm?jete se. Sm?jete se sob?, sm?jete se ostatnm. Ve je v tu chvli dokonal. Sm?jete se jako blzen, jakoby vs n?kdo lechtal. V tu chvli jste vem tak blzko, e m?ou provat nirvnu s vmi, v tu chvli jste propojeni. Ne nadarmo se ?k, e smch je nakaliv.

Bdhisattva je ten, kdo doshl plnho duchovnho probuzen a stal se buddhou, rozhodl se vak setrvat v tomto sv?t? a pomhat ostatnm vnmajcm bytostem. Nehledejte v n?m nic zvltnho. je to ?lov?k jako ostatn, jen ije v?dom? a v p?tomnosti.

Lid ve videoklipu Bodhisattva v metru jedou r?zn? nalad?n, n?kte? maj "vn d?vody" bt zachmu?en, ustaran, zasmuil. Bodhisattva to ve vid a za?n se smt. Bdhisattva ty lidi i s jejich d?vody a rozpoloenm bere velmi vn?. Jak by se mohl smt, kdyby je nebral vn?? To by byl velmi ho?k smch, to by byl vsm?ch. Ale on vid dokonalost, kam se podv, ani by musel n?co vynechvat nebo znevaovat, ani by si musel cokoli odmyslet. A to je radostn, z tohoto poznn trysk jeho smch. On se nesna je rozesmt, on je jen ?astn a nechce na nich m?nit ani vlas. A v thle atmosf?e miz jejich zachmu?enost, ustaranost, zasmuilost. Nic se ve skute?nosti nestalo, co by zm?nilo jejich situaci a p?itom tito lid, jejich ivot jet? p?ed chvilkou s jejich nladou za moc nestl, zaij bezd?vodn? skv?l chvle uvoln?n a radosti.

sm?v je plodem i p??inou. Sada? ?k: "Plod dv stromy."

P?stujte sv?j smch. 

Chystan akce

kde jsem, kdy ne tady? :)
V roce 2012 jsem p?estal d?lat terapie a uposlechl jsem vzvu, kter mi p?ila. Pak nsledovala pou? do Santiaga, kter mi dala tak moc, e mi to ene slzy do o?, jen si na to vzpomenu. Cesta do Indonesie byla dokon?ujcm transforma?nm, kde jsem se op?t u?il o moci a zkoukch. U?m se, pracuji a jsem ?astn. iji kadodenost (nikoli vednost) a to mi te? p?in to nejlep. Ve je v pohybu, konec Mayskho kalend?e byla jen p?lnoc, okamik, kdy se hodinov ru?i?ka p?ehoupne na dal ?st. A tahle moc, tahle sla, kter dv v?ci do pohybu, ns transformuje. Je to jak kdy se naplno otev?e stavidlo. Dret se nem cenu, jde o to se podvolit a vyut energii, kter se val ven. Rozkvtme a dozrvme. A tak umrme. D?kuji u?iteli a vemu, co dostvm do svho ivota.