PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 5
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Martin Ma?aska   
Pondělí, 06 Prosinec 2010 13:22
buh? :)
Cht?l jsem odepsat na jeden koment?, kter mne nazval neznabohem. Chpu co cht?l onen ?lov?k ?ici, ovem nedokzal jsem najt vhodnou odpov??. Vlastn? se na to d jen p?itakat. Paklie n?co opravdu neznm, pak je to B?h. A? u vm o Bohu ?eknu cokoliv, vdy to bude le (tak na p?l.. stejn? jako vechno ostatn). Neberte mne p?li vn? a jestli se nem?ete zasmt, tak ztra si rozhodn? na smch ud?lejte vce ?asu.
To co ns lidi rozd?luje, jsou jazyky, kultura, zvyky, p?edsudky, majetek, barva k?e, tvar nosu ?i vra.

Jak to, e vra v Boha ns m?e rozd?lovat? Vdy? p?eci B?h by m?l bt naopak spojenm mezi nmi. Vra je toti jen dal manipulac, kter nm diktuje formu a zp?sob. Vrou jsme si vlastn? nechali vzt Boha.

Zbavte se p?edsudk?, soud?, nlepek a katalog?. Zbavte se vry.A to co vm zbude, bude B?h. Nev??te, ale bu?te s Bohem.

A jak tedy m?eme vnmat Boha? Kdy budeme hledat n?co, co je nm vem vlastn, co ns spojuje, pak nalezneme pocity. Co kdy se  B?h d jen ctit? Protoe to je umon?no kad bytosti.

Pokud ve vs tedy bible doke vyvolat pocity, vypnout mylen a jen vnmat, pak je to nejlep zp?sob. Pokud to ale nedoke, tak se ji zbavte a hledejte inspiraci jinde. V kornu, s proslovech Dalajlmy, v bsnch ?i v plamenu sv?ky. Zapome?te na slova. Ty vm Boha neuk. Jen se nechte nasm?rovat. Tam, kam slova nemohou, kde mylenky nemaj msto. Kdy strhnete tyhle zdi (p?edstavy, formy, dogmata), kter jsme si v sob? nastav?li, vytryskne ve vs pramen. Tehdy budete kone?n? ctit a vnmat.

Pro mne je bosk to, co p?edstavujeme, to co d?lme. A mohu li malou radu (vlastn? nen moje, ale osv?d?ila se), tak hledte-li Boha, za?n?te hledat v sob?. A nebo obrcen?. Mrkajc

 

Chystan akce

kde jsem, kdy ne tady? :)
V roce 2012 jsem p?estal d?lat terapie a uposlechl jsem vzvu, kter mi p?ila. Pak nsledovala pou? do Santiaga, kter mi dala tak moc, e mi to ene slzy do o?, jen si na to vzpomenu. Cesta do Indonesie byla dokon?ujcm transforma?nm, kde jsem se op?t u?il o moci a zkoukch. U?m se, pracuji a jsem ?astn. iji kadodenost (nikoli vednost) a to mi te? p?in to nejlep. Ve je v pohybu, konec Mayskho kalend?e byla jen p?lnoc, okamik, kdy se hodinov ru?i?ka p?ehoupne na dal ?st. A tahle moc, tahle sla, kter dv v?ci do pohybu, ns transformuje. Je to jak kdy se naplno otev?e stavidlo. Dret se nem cenu, jde o to se podvolit a vyut energii, kter se val ven. Rozkvtme a dozrvme. A tak umrme. D?kuji u?iteli a vemu, co dostvm do svho ivota.