PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 20
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Martin Ma?aska   
Úterý, 17 Listopad 2009 13:25
laughing-babyTak si ?kte, e zm?nit sv?j ivot by se vm lbilo, ale u tomu nejste ochotni v?novat to sil? Myslte si, e by to znamenalo zm?nit ve, na co jste zvykl? Nen to tak docela pravda. Sta? zm?nit jen pohled, se kterm p?istupujete ke svmu ivotu. A to jde ud?lat p?ekvapiv? snadno.

S sm?vem jde vechno lp.

Kolikrt u jste asi slyeli toto ost?len slov? Mnoho lid ho ale nebere vn?. ?kte si: "Jak se mm asi smt, kdy mne tve tolik v?c." To je to sam jako ?kat: "Jak se mm asi najst, kdy te? chci kadmu povyprv?t o tom, jak jsem hladov."

rovna-zada-v-sede-foto-David-HejralVyzkouejte si takov jednoduch cvi?en.
Srovnejte pte?, ramena p?ithn?te dozadu, pnev vystr?te dop?edu - prost? st?jte hrd? jako krocan, ale uvoln?n?, dn k?e?. A na tv?i vykouzlete lehk sm?v, takov kter vychz zevnit?, jakoby z b?icha. Zatm hra?ka? Ok, sledujte sv pocity, sv mylenky, jde vm myslet negativn?? Mon tam te? stojte s vypnutou hrud a zdy rovn?jmi ne pravtko, na tv?i p?ihloupl sm?v a ?kte si: "Co to ten blb po m? chce?!" Vborn?, a te? se skute?n? zamyslete - kdy drte danou polohu t?la a sm?v na tv?i, nen v tom mylenkovm pochodu dn negace, ctte se jen p?jemn?, mte radost. Je jedno jakmi urkami mne po?astujete, po?d ctte radost, ty urky jsou vm k smchu. Tento pocit m?ete mt neustle. Cho?te vzp?men?, nehrbte se a za?i?te se podobn? p?i sezen. Na tv?i a? vm neustle hraje lehk sm?v, v dui ctte blaho. To se pak postupn? stane b?nou sou?st vaeho ivota, sta? jen vytrvat a ob?as se kontrolovat, zda ten sm?v na tv?i mte. Vytrvejte a v mozek z toho ud?l zvyk, budete se usmvat stle a stejn bude v ivot. Ale to co je hlavn p?nos. Vae mylenky se zm?n. Zloba se z vaeho ivota postupn? vytrat, budete se ctit dob?e, v zdravotn stav se vrazn? zlep a lid okolo vs za?nou reagovat jinak. Pro ?lov?ka napln?nho radost nen nic nemon.

Smch je to, co propojuje lidi ze vech kultur. Kdy se sm?jete od srce, zrove? se otevrte lidem okolo sebe. A jet? mal testk, abyste si uv?domili d?leitost sprvnho dren t?la. P?edstavte si veselho ?astnho ?lov?ka se shrbenmi, pok?ivenmi zdy. Jak vm to jde?

Psychika a t?lo jsou propojen

Vte e kdy ?lov?ku v hypnze ?eknete, e se ho dotknete rozhavenm elezem, nasko? mu puch?, p?estoe jste se ho dotknuli oby?ejnm d?vkem? T?lo prost? poslouch vai psychiku. A ta se ?d vaimi pocity a mylenkami. Pro psychiku jsou vae p?edstavy skute?n.

Pokud se naplnte pocitem radosti, t?st a zdrav, vae t?lo se tomu p?izp?sob. Pokud vs trp n?jak nemoc, vizualizujte si, jak se nemoci zbavujete, jak se orgny uzdravuj, jak nemoc odchz z t?la pry?, jak je vae t?lo dokonal. Klidn? si najd?te n?jakou svou fotku, na kter se sami sob? opravdu lbte. Nalepte si ji na zrcadlo a p?edstavujte si, e jste op?t takov. Ale nezavrhujte, jac jste te?. Jen dejte t?lu p?leitost op?t se naplnit energi a ivotem - omldnout.

israel-old-man-laughingV??m, e si najdete tisc d?vod?, pro? nem?ete a pro? to nejde. D?vody, dky kterm si ?kte: "Jo, to n?kdy zkusm, ale prv? te? mm spoustu jinch v?c na prci a tolik jinch starost." Vdy mte na vybranou. Bu? m?ete stle ?ekat, e jednou budete ?astn, nebo m?ete bt ?astn prv? v tomto okamiku.

?kte si: "Chci bt ?astn, Chci bt bohat, Chci bt oblben"? No tak to si do sebe ukldte p?esn opak. Jestlie n?co chcete, tak svmu t?lu, sv psychice, ?kte, e p?esn? to nejste, e prv? tu v?c, po kter tak toute, NEMTE! A psychika vm vyhov, nakonec se p?izp?sob vaim mylenkm. Nepouvejte doufm, chci, budu. ijete to, v co v??te! Pouvejte: "JSEM!" Za?n?te to t hned!

A nezapome?te - rovn zda a sm?v na rtech - i jen to vm m?e sta?it k tomu, abyste od zkladu zm?nili sv?j ivot.

 

Komentáře a dotazy k produktu 

 
0 # OooVojta 2010-07-11 20:25
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # RE: OooMartin Ma?aska 2010-07-13 09:15
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # RE: RE: OooVojta 2010-07-15 20:28
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # RE: RE: RE: Ooomajda 2012-06-03 09:53
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Chystan akce

kde jsem, kdy ne tady? :)
V roce 2012 jsem p?estal d?lat terapie a uposlechl jsem vzvu, kter mi p?ila. Pak nsledovala pou? do Santiaga, kter mi dala tak moc, e mi to ene slzy do o?, jen si na to vzpomenu. Cesta do Indonesie byla dokon?ujcm transforma?nm, kde jsem se op?t u?il o moci a zkoukch. U?m se, pracuji a jsem ?astn. iji kadodenost (nikoli vednost) a to mi te? p?in to nejlep. Ve je v pohybu, konec Mayskho kalend?e byla jen p?lnoc, okamik, kdy se hodinov ru?i?ka p?ehoupne na dal ?st. A tahle moc, tahle sla, kter dv v?ci do pohybu, ns transformuje. Je to jak kdy se naplno otev?e stavidlo. Dret se nem cenu, jde o to se podvolit a vyut energii, kter se val ven. Rozkvtme a dozrvme. A tak umrme. D?kuji u?iteli a vemu, co dostvm do svho ivota.